EN

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хүртэлх хөгжлийн чин хандлага хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дээш буцах