EN

Хэрэгцээт байдлын үнэлгээ

Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 1 дүгаар сарын 3-ны өдрийн А-02 тоот тушаалаар "Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал" батлагдсан. Батлагдсан аргачлалыг үзэх бол энд дарна уу.

Дээш буцах