EN

"Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө" батлах тухай

    Монгол Улсын Засгийн Газрын  2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 384 дугаар тоот "Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай" тогтоолыг үзэх бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах