EN

"Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц"

    Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх зайлуулахад хяналт тавих тухай 1989 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн Базелийн конвенцтой танилцах бол файл хэсэгт дарна уу. 

Дээш буцах