EN

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

    2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр батлагдсан Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуультай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах