EN

"Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал" батлах тухай

    Газрын даргын 2019 оны 1 дүгаар сарын 3-ны өдрийн А-02 тоот тушаалаар батлагдсан "Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал"-ыг үзэх бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах