EN

"Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн" батлах тухай

    Газрын даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ны өдрийн А/71 тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар геодези, зураг зүйн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан. Баталсан тушаалыг үзэх бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах