EN

Газрын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ны өдрийн А/46 тушаалын хавсралт

    Газрын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ны өдрийн А/46 тушаалаар геодези, зураг зүйн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлөөр 2019 онд хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг батлав. Батлагдсан жагсаалтыг үзэх бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах