EN

"Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт, хүсэлт хүлээн авсан тухай тодорхойлолтын загвар" батлах тухай

     Газар Зохион байгуулалт, Геодези, Зураг Зүйн газрын даргын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны  А/156 тушаал болон тушаалаар батлагдсан газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт, хүсэлт хүлээн авсан тухай тодорхойлолтын загварыг үзэх бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах