EN

"Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай сүү сүүн бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх" тухай

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 250 дугаар "Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай сүү сүүн бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тухай" зарлигтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах