EN

"Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах" тухай

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 186 дугаар "Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай" зарлигтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах