header header
Мэдээ, мэдээлэл  |   Эрх зүйн орчин  |   Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр  |   Дүрстэй мэдээ  |   Фото цомог    
  Шинэ мэдээ
БНХАУ-ын Шинжлэх ухааны академийн “Тандан судалгаа ба дижитал дэлхий” ...
2014 оны 4-р сарын 11
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт
2014 оны 4-р сарын 9
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт(үргэлжлэл №1)
2014 оны 4-р сарын 9
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт(үргэлжлэл №2)
2014 оны 4-р сарын 9
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт(үргэлжлэл №3)
2014 оны 4-р сарын 9
Оюутны шилдэг илтгэл шалгаруулах тэмцээн
2014 оны 4-р сарын 8
БНСУ-ын "Хөрөнгийн үнэлгээ ба хууль зүйн тогтолцоо" сургалт
2014 оны 4-р сарын 4
"Газрын харилцааны ажилтны өдрийн нэрэмжит Шилжин явах цом"-ын ...
2014 оны 3-р сарын 12
Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн ...
2014 оны 1-р сарын 24
Олон улсын Зураг зүйн 26 дугаар чуулга уулзалт
2014 оны 1-р сарын 24

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
21 аймгийн газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хэлэлцүүлэг хийлээ
      Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газрыг нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр өмчлүүлэх хуулийн хугацаа 2013 оны 5 дугаар сард дуусна. Үүнтэй холбогдуулан 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн санаа бодлыг сонсох, харилцан мэдээлэл солилцох, туршлага судлуулах улмаар цаашид хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр авах арга хэмжээний талаар санал гаргах зорилгоор 2011 оны 11 дүгээр сарын 23,24,25-нд  “Газар өмчлөл ба тулгамдсан асуудал, цаашид авах арга хэмжээ” сэдэвт уулзалт, семинарыг Монголын Мянганы Сорилтын Сангийн Хөрөнгийн эрхийн төсөлтэй хамтран ГХБГЗЗГ дээр зохион байгууллаа.
      Семинарын нээлтэд ГХБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү, Газрын харилцаа, хот байгуулалтын албаны дарга Р.Ганхуяг, Газар өмчлөлийн хэлтсийн дарга Л.Баярсайхан, ММСС-ын Хөрөнгийн эрхийн төслийн дэд захирал П.Хулангуа нар оролцож үг хэлсэн.
      Уулзалт семинарт  ГХБГЗЗГ-ын мэрэгжилтнүүд болон аймгуудын газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэрэжгилтнүүд илтгэл тавьсан. Тодруулбал агентлагийн зүгээс “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх ажлын үр дүн” сэдвээр Газар өмчлөлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Отгонгэрэл, Газар өмчлөлийн харилцаан дахь газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөний үр дүн сэдвээр Газар өмчлөлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Лхагвадэмбэрэл, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах нь сэдвээр Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Ариунням, Газар шинэчлэн зохион байгуулах, дахин төлөвлөх асуудал сэдвээр кадастр, мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С.Энхтуяа, Газар өмчлөлтэй холбогдон гарч байгаа зөрчил, маргааны талаар аймгуудаас авсан судалгааны дүн, цаашид авах арга хэмжээ сэдвээр Газар өмчлөлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Мөнхцэцэг нар илтгэл тавив.
Сөн “Бүсийн тулгуур 8 аймгийн хашааны газар өмчлөл ба эрхийн бүртгэл” сэдвээр ММСС-ын Хөрөнгийн эрхийн төслийн илтгэгч Ц.Дашзэвгэ мэдээлэл өгч,  Дорнод, Сэлэнгэ, Булган аймгийн газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд илтгэл тавьсан юм.
Мөн энэ үеэр Газар өмчлөлийг эрчимжүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар  хэлэлцүүлэг явуулж, семинарын төгсгөлд оролцогчдоос гарсан саналыг нэгтгэсэн юм.
Огноо: 2011-11-29 |  Салбар: Газар зохион байгуулалт |  Үзсэн тоо: 613 

©2010-2014 Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар. Бүх эрх хуулиар xамгаалагдсан.