EN

Японы Олон улсын Хамтын aжиллагааны Төв (JICA) – өөс хэрэгжүүлдэг “Хүний Нөөцийг Хөгжүүлэх (JDS) Тэтгэлэгт Хөтөлбөр” зарлагдлаа.

Японы Олон улсын Хамтын aжиллагааны Төв (JICA) – өөс хэрэгжүүлдэг “Хүний Нөөцийг Хөгжүүлэх (JDS) Тэтгэлэгт Хөтөлбөр” зарлагдлаа. Япон улсын магистр болон докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах сонирхолтой төв, орон нутгийн байгууллагын төрийн албан хаагчид хавсралт зарлалтай танилцаж, материалаа хугацаанд нь өгнө үү.

Дээш буцах