“Төрөөс газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн талаар баримтлах бодлого /2018-2025/” хэлэлцүүлэг" 2018.05.28-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулна

2018-05-28

 

Зорилго:

“Төрөөс газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн талаар баримтлах бодлого /2018-2025/”-ын баримт бичигт эрдэмтэн судлаач, шинжээчдийн саналыг тусгах санал асуулга явуулж, хэлэлцүүлэх

 

Зохион байгуулагч:

Газар зохион байгуулалт , геодези, зураг зүйн газар

 

Дэмжигч:

Барилга, хот байгуулалтын яам

 

Оролцогч:

Их, дээд сургууль, Эрдэм шинжилгээний байгууллага, Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөлөл

 

ХӨТӨЛБӨР-1

“Төрөөс газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн талаар баримтлах бодлого /2018-2025/” хэлэлцүүлгийн Газар зохион байгуулалтын салбар хуралдаан

2017 оны 05 дугаар сарын 28

1-р хэсэг: Нээлт (13:30-14:00)

 • Хэлэлцүүлгийг нээж БХБ-ын сайд Х.Баделхан үг хэлнэ
 • ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү хэлэлцүүлгийн зорилгыг танилцуулна
 • Дурсгалын зураг татуулах

2-р хэсэг: Бодлого тодорхойлох (14:00-17:10)

 1. Төрөөс газрын харилцааны талаар баримтлах бодлого: Зорилго, зорилт болон хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, үе шатыг тодорхойлох

Ерөнхий чиглүүлэгч: Р.Ганхуяг

14:00- 15:00 Бодлогын баримт бичгийн төслийн танилцуулга хийх

 1. Газрын мониторинг
 2. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт
 3. Газрын бүртгэл, мэдээллийн сан
 4. Газрын үнэлгээ, татвар

15:00-15:15 Цайны завсарлага

15:15- 16:30 Багаар ажиллах

 1. Газрын мониторинг
 2. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт
 3. Газрын бүртгэл, мэдээллийн сан
 4. Газрын үнэлгээ, татвар

16:30- 17:10 Багийн ахлагч нар танилцуулга хийх

3-р хэсэг: Нэгдсэн хуралдаан /Дүгнэлт, хаалт/ (17:10-17:30)

 • Нэгтгэн дүгнэх (ГЗБГЗЗГ, ЗУХАГ-ын дарга Р.Ганхуяг, ЗУХАГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг)
 • ГЗБГЗЗГ-ын дарга хаалтын үг хэлнэ.

 

ХӨТӨЛБӨР -2

“Төрөөс газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн талаар баримтлах бодлого /2018-2025/” хэлэлцүүлгийн Геодези, зураг зүйн салбар хуралдаан

2017 оны 05 дугаар сарын 29

1-р хэсэг: Нээлт (09:00-09:30)

 • Хэлэлцүүлгийг нээж БХБ-ын сайд Х.Баделхан үг хэлнэ
 • ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү хэлэлцүүлгийн зорилгыг танилцуулна
 • Дурсгалын зураг татуулах

2-р хэсэг: Бодлого тодорхойлох (09:30-12:00)

Ерөнхий чиглүүлэгч: Д.Мөнхцэцэг

09:30-10:00 Бодлогын баримт бичгийн төслийн танилцуулга хийх

10:00-11:00 Багаар ажиллах

 1. Зураг зүй
 2. Инженер геодези
 3. Геодези, байр зүй, агаар, сансрын зураг

11:00-11:30 Цайны завсарлага

11:30-12:00 Багийн ахлагч нар танилцуулга хийх

 1. Зураг зүй
 2. Инженер геодези
 3. Геодези, байр зүй, агаар, сансрын зураг

3-р хэсэг: Нэгдсэн хуралдаан /Дүгнэлт, хаалт/ (12:00-12:30)

 • Нэгтгэн дүгнэх (ГЗБГЗЗГ, ЗУХАГ-ын дарга Р.Ганхуяг, ЗУХАГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг)
 • ГЗБГЗЗГ-ын дарга хаалтын үг хэлнэ.

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР