БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ ЭКСПЕРТИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2018-03-01

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/148 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 179 дүгээр тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам” –ын хүрээнд сонгон шалгаруулалт явуулж, 2017 оны 12 дугаар сарын 28 нд “Экспертийн эрх олгох тухай”  Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын даргын А/307 тушаал батлагдсан болно.
Үүнд: Тушаалын хавсралтанд тэнцсэн иргэдийн нэрсийг гаргасан тул та бүхэн батламж, хувийн дугаар бүхий дардас, үнэмлэхийг авахдаа /Газар зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газрын орлого Төрийн сангийн 900029004 тоот дансанд 28200 төгрөгийг/ тушааж баримтаа авч ирнэ үү.
Тодруулах мэдээллийг www.gazar.gov.mn вебсайт, 70003989 /мэргэжилтэн Б.Мөнхтогтоо/ утсаар авна уу.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР