“МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАН СОЛИЛЦОХ ТУХАЙ” ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГДЛАА

2019-05-21

Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай, Газрын тухай хууль зэрэгт нэмэлт өөрчлөлт орсон мөн Татварын удирдлагын нэгдсэн систем, Газрын төлбөр, татварын систем байгуулагдаж байгаатай холбоотойгоор Татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хоорондын солилцох өгөгдөл, мэдээлэл нэмэгдэж, өөрчлөлт орж байгаа зэргээс шалтгаалан 2019 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 09-11/32 дугаартай “Мэдээлэл харилцан солилцох тухай” гэрээг байгууллаа.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР