Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны аргачилсан заавар батлагдлаа

2019-02-26

Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар,Тариалан, атаршсан газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар, Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар, "Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажил хийх аргачилсан заавар”-ыг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 34 дүгээр тушаалаар батлууллаа.  

Хавсралт файлыг татаж авна уу.

1. Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар

2. Тариалан, атаршсан газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар

3. Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар

4. Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажил хийх аргачилсан заавар

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР