Цахим хурал зохион байгууллаа.

2018-07-10

2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цагаас 12 цагийн хооронд тус газрын дарга, удирдлагууд 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга, мэргэжилтнүүд болон зарим сумдын газрын даамлуудыг хамруулан цахим хурал зохион байгууллаа.

Уг цахим хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж газрын дарга холбогдох үүрэг даалгавар, чиглэл, зөвлөмжийг өглөө.

  • Геодези, зураг зүйн чиглэлээр орон нутагт хийсэн хийсэн хяналт, шалгалтын үр дүн, зөвлөмж;
  • Газрын кадастрын мэдээллийн санд хийгдсэн хяналт, шалгалтын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээ;
  • “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлал”-ын төсөл;
  • Газрын үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн хил заагийг нарийвчлан зураглах, ИТХ-аар батлууулах ажлыг зохион байгуулах, тус газарт ирүүлэх талаар чиглэл;
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн цахим дуудлага худалдааны зохион байгуулах хугацаа талаарх тушаалын төсөл, зөвлөмж:
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР