ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН “ЛЭНД МЕНЕЖЕР" ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙГ АРХАНГАЙ АЙМАГТ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

2017-08-11

            Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/193 дугаар тушаалын дагуу Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер" програм хангамжийг  2017 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Архангай аймгийн 19 суманд нэвтрүүллээ.

     

         Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн "Лэнд менежер" програм хангамжийг Архангай аймгийн 19 суманд нэвтрүүлэх сургалтыг "Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх“ гэрээт ажлын гүйцэтгэгч "Топмап" ХХК-тай хамтран 2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 5 мэргэжилтэн, 19 сумын 22 газрын даамал нийт 27 хүнийг хамруулан Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд зохион байгууллаа.

      

          Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/193 дугаар тушаалын дагуу Архангай аймгийн 19 сумдын газрын даамлууд 2017 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн "Лэнд менежер" програм хангамжийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

      

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР