ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ОРЛОГЧ ДАРГА А.БАТБАЯРААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЯНХОНГОР АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

2019-04-11

Геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, бүс нутгийн төлөвлөлт, газрын кадастрын чиглэлээр орон нутагт хийгдэж буй болон 2019 онд хийгдэх ажлуудыг мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж,  норм дүрэм, журмын шаардлагад нийцүүлэн чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, аймгийн ГХБХБГ болон сумдын Газрын даамал нарыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, Засгийн газрын 2018 оны 384 дүгээр “Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг батлах тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зэрэгт анхаарах асуудлаар аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нартай уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах замаар харилцан ойлголцож, нэгдсэн шийдэлд хүрэх,  аймгийн ГХБХБГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, орон нутгийн мэргэжилтнүүдэд агентлагийн бодлого чиглэлийг танилцуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий Орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 04 дугаар сарын 11-ны өдөр батлагдсан удирдамжийн дагуу тус  аймагт ажиллав. 

Хэлэлцүүлэгт Баянхонгор аймгийн засаг даргын орлогч Д.Батсуурь, аймгийн ИТХын дарга Ц.Отгонбаяр, Баянхонгор сумын засаг даргын орлогч П.Наранбаяр, сумын ИТХ-ын дарга Соронзонбаатар, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Ихбаяр болон аймгийн ГХБХБГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд бүх сумын даамлууд оролцлоо.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР