ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ц.ГАНХҮҮ “БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ ЭКСПЕРТҮҮДИЙН БАТЛАМЖИЙГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ.

2018-03-02

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/148 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 179 дүгээр тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам”–ын хүрээнд сонгон шалгаруулалт явуулж, 2017 оны 12 дугаар сарын 28-нд “Экспертийн эрх олгох тухай”  Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын даргын А/307 тоот  тушаалаар  батлагдсан  Экспертийн эрх олгогдсон иргэдэд батламж, хувийн дугаар бүхий дардас, үнэмлэхийг 2018 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр гардуулан өглөө.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР