НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

2017-12-27

ГЗБГЗЗГ-аас 2017 оны 10-11 дүгээр сард Нийслэл, дүүргийн Газрын албадын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлгээний дүн, тайланг Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүллээ. Хуралд нийслэлийн Газрын албаны болон дүүргүүдийн газрын албаны удирдлагуудын өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнтэй боллоо. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тус газрын бүх нэгжийн оролцоотойгоор гүйцэтгэж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой байсан ба ажлын тайланг зөвлөмж байдлаар хүргүүлэхээр боллоо.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР