Норм, нормативын хэлтэс

1. барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоог боловсронгуй болгох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. барилгын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн ажлын албаны үйл ажиллагааг эрхлэх;

3. барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ, үнийн индексийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах;

4. барилга байгууламжийн норм, нормативын сан бүрдүүлэх, зарцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

5. зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх.

                

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР