Албан бичиг, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2018-05-01Өргөдөл, гомдлын төрлөөр ангилсан тайлан
2018-05-01Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан
2018-05-01Ирсэн бичиг шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан /4 сарын байдлаар/
2018-04-03Өргөдөл, гомдолын төрлөөр ангилсан тайлан /2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар/
2018-04-03Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт /2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар/
2018-04-03Албан бичгийн шийдвэрлэлт /2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар/
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР