ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

2018-11-30

Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2013 оны 89 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан журмын Хот төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах 1.1.1, 1.1.2, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2018 оны 11 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан журмын Хот төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах ЗТ-9.1, ЗТ-9.2 ажлын төрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалт:

Доорх файлаас татаж авна уу

/2018 оны 11-р сарын 22-ны байдлаар/

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР