ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

2018-11-30

Монгол Улсын хэмжээнд хот байгуулалтын баримт бичиг зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэх, хот байгуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүх байгууллага, иргэн энэхүү “Монгол Улсын стандарт MNS 6736:2018”-ийг стандартад орсон таних тэмдэг бичиглэл, загварыг хэрэглэхэд оршино.

Уг стандартад тусгагдсан Одоо байгаа болон төлөвлөж буй барилга байгууламж, төлөвлөж буй инженерийн дэд бүтцийн таних тэмдгийн тэмдэглэгээг Arc GIS программ дээр зурна.

Arc GIS программ дээр дүрслэгдэх бэлэн загвар /style/ болгон бэлдсэн таних тэмдэглэгээний эхний хувилбарыг болох HBMS_OB_0.1, HBMS_TB_0.1 татаж аван хэрэглэх боломжтой.

Доорх файлаас татаж авна уу

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР