"Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ"

2018-12-11

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 320 дугаар тогтоолын нэг дүгээр хавсралт.

  1. "Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ" 1-р хэсэг
  2. "Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ" 2-р хэсэг
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР