Архив, мэдээллийн төв

2017-06-09Архив, албан бичгийн хэрэг хөтлөлтийн нэрийн жагсаалт
2017-06-09ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТЫН АРХИВЫН ТОО БҮРТГЭЛ 1966-2016
2016-03-12Мэдээллийн төвийн түүхэн хөгжил
2015-04-09Мэдээллийн төвийн лабораторийн дүрэм журам
2015-04-09Мэдээллийн төвийн дүрэм журам
2015-04-09Мэдээллийн төвийн төрийн архивт байгаа мэдээлэл
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР