Бүс нутаг, хот төлөвлөлт

2018-08-27Хот төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
2018-08-27Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох журам
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР