Архив, мэдээллийн төв

2017-10-19Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний тухай
2017-10-19Архив, мэдээллийн төвийн танилцуулга
2017-10-19Архивын баримт хүлээн авах журам
2017-06-09Архив, албан бичгийн хэрэг хөтлөлтийн нэрийн жагсаалт
2017-06-09ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТЫН АРХИВЫН ТОО БҮРТГЭЛ 1966-2016
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР