Монгол улсын хуулиуд

2017-09-26Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
2017-09-26Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль
2017-09-26Орон сууцны тухай хууль
2017-09-26Ашигт малтмалын хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
2017-09-26Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
2017-09-26Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль
2017-09-26Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай
2017-09-26Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль
2017-09-26Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль
2017-09-26Барилгын тухай хууль
2017-09-26Тариалангийн тухай хууль
2017-09-26Хот байгуулалтын тухай хууль
2017-09-26Усны тухай хууль
2017-09-26Ойн тухай хууль
2017-09-26Газрын хэвлийн тухай хууль
2017-09-26Газрын төлбөрийн тухай хууль
2017-09-26Таримал ургамлын үр, сортын тухай хууль
2017-09-26Ургамал хамгааллын тухай хууль
2017-09-26Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль
2017-09-26Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР