Шинээр хүлээн авсан бүтээгдэхүүн

Шинээр хүлээн авсан бүтээгдэхүүн

Мэдээллийн төвийн  төрийн архивт шинээр хүлээн авсан мэдээллийн жагсаалт /2018 оны 04 сарын 04-ны байдлаар/ 

Ажлын нэр

Хамрах газар

Гүйцэтгэсэн компани

Актны дугаар

Огноо

Тайлбар

Ашиглалтын барилга, байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураглал, туслах барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураглал хийх ажлын тайлан

“Оюу толгой” ХХК

“Геомастер” ХХК

№2018/ГБЗЗ/01

2018.01.26

 

шинэ суурьшлын бүсийн 90 га талбайн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажилд 1:1000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр зураглал хийсэн ажлын тайлан

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад

М-Эйч-И ХХК

№2018/ГБЗЗ/02

2018.01.26

 

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжаас ТЭЦ-4 ба ТЭЦ-3 хүртлэх трассын дагуух 1:500-ны масштабтай байр зүйн зураглал хийсэн ажлын тайлан

 

Инженер геодези

ХХК

№2018/ГБЗЗ/03

2018.02.13

 

“Шинээр тавигдах төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зураглал хийх” ажлын хүрээнд ArcGis 10.1 программ хангамж дээр гүйцэтгэсэн 1:25000-ны масштабтай 176 нэрэлбэр байр зүйн тоон зураг

L-46-48

L-46-60

L-46-84

L-47-64

L-47-76

"Геосан" ХХК

№2018/ГБЗЗ/04

2018.02.07

 

Газрын үнэлгээний бүс /тойрог, зэрэглэл/, суурь үнэлгээ, төлбөрийн хувь хэмжээ тогтоох асуудлаар олон нийтэд мэдээлэх үйл ажиллагааны видео /шторк/ хийх ажлын тайлан

 

Эйч Эс Эн ХХК

№2018/ГБЗЗ/05

2018.03.22

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР