Шинээр хүлээн авсан бүтээгдэхүүн

Мэдээллийн төвийн  төрийн архивт шинээр хүлээн авсан мэдээллийн жагсаалт  /2016 оны 03 сарын 28-ны байдлаар/ 

 

Ажлын нэр Хамрах газар Гүйцэтгэсэн компани Актны дугаар Огноо Тайлбар
“Шинээр тавигдахаар төлөвлөж буй төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000-ний масштабтай байр зүйн зураглал хийх” ажилд захиалагчин техникийн хяналт хийсэн тайлан   Эйрсүрвэй ХХК

№2016/ГБЗЗ/01

2016-01-25 Явцын тайлан
Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил 1-р багц Архангай аймгийн 13 сум, Баянхонгор аймгийн 6 сум, Өвөрхангай аймгийн 7 сум  “Геомастер” ХХК №2016/ГЗБ/1 2016-03-28 Эцсийн тайлан
Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт  газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил 2-р багц Баян-Өлгий аймгийн 5, Ховд аймгийн 6 сум, Говь-Алтай аймгийн 4 сум, Увс аймгийн 10 сум “АТТП” ХХК №2016/ГЗБ/2 2016-03-28 Эцсийн тайлан
Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт  газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил 3-р багц Төв аймгийн , Булган аймгийн 3 сум, Дундговь аймгийн 6 сум, Дорноговь аймгийн 6 сум, Өмнөговь аймгийн 4 сум, Завхан аймгийн 3 сум, Хэнтий аймгийн 6 сум, Сүхбаатар аймгийн 6 сум, Дорнод аймгийн 7 сум, Хөвсгөл аймгийн 10 сум “АТТП” ХХК №2016/ГЗБ/3 2016-03-28 Эцсийн тайлан
Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт  газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажил 2-р багц  Баян-Өлгий аймгийн 5, Ховд аймгийн 6 сум, Говь-Алтай аймгийн 4 сум, Увс аймгийн 10 сум “АТТП” ХХК №2016/ГЗБ/4 2016-03-28 Эцсийн тайлан
Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт  газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажил 3-р багц Төв аймгийн , Булган аймгийн 3 сум, Дундговь аймгийн 6 сум, Дорноговь аймгийн 6 сум, Өмнөговь аймгийн 4 сум, Завхан аймгийн 3 сум, Хэнтий аймгийн 6 сум, Сүхбаатар аймгийн 6 сум, Дорнод аймгийн 7 сум, Хөвсгөл аймгийн 10 сум “АТТП” ХХК №2016/ГЗБ/5 2016-03-28 Эцсийн тайлан

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР