Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн хооронд хамтын ажиллагааны санамж байгуулав

2017-03-27

      Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн холбоо хооронд хамтран ажиллах Санамж бичиг 2017 оны 03 сарын 27-ны өдөр байгуулж, тус газрын дарга Ц.Ганхүү болон холбооны тэргүүн Л.Мөнх-Очир нар гарын үсэг зурлаа. 

        Энэхүү санамж бичиг нь Газрын үнийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох,  түүнд үндэслэн хийх газрын үнэлгээг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, мэдээлэл солилцох, мэдээллийг ил тод болгох, зах зээлийн жишигт нийцсэн газрын үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн талуудын хамтын ажиллагааг уялдуулах, цаашид тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд талуудын үйл ажиллагааны гол зорилго оршино. 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР