“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДЫГ ХАНГАХАД ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛУУД

2018-09-27

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДЫГ ХАНГАХАД ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-21

nsdi-forum.gazar.gov.mn 

Нээлтийн үг

Түлхүүр илтгэл

Илтгэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

 • Монгол Улсын Суурь орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлт, бэлэн байдал

Илтгэгч: Ц.Ганхүү, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга

Илтгэгч: Шоичи Оки, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Ази, номхон далайн бүсийн зөвлөхүүдийн хорооны ерөнхийлөгч, Япон Улсын Гео-орон зайн мэдээллийн агентлагийн Газарзүйн албаны дарга

Дурсгалын зураг 

Нэгдүгээр хэсэг: Тогтвортой хөгжлийн Зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд орон зайн мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг

Чиглүүлэгч: Б.Гүнболд, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яамны Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Илтгэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

Илтгэгч: А.Ариунзаяа, Монгол Улс, Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга

Илтгэгч: Жон Кедар, Их Британи болон Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Ординанс Сурвэй, FInstRE, FRGS, CGeog(GIS), Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга

 • Монгол улсын Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт

Илтгэгч: Д.Эрдэнэбаяр, Монгол Улс, Үндэсний хөгжлийн газар, Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Илтгэгч: Д.Мөнхцэцэг, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Геодези, зураг зүйн хэлтсийн дарга

Илтгэгч: Д.Содномрагчаа, Монгол Улсын Онцгой байдлын ерөнхий газар Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн Орон зайн мэдээллийн тасгийн дарга

 • Японы Гамшгаас сэргийлэх болон гамшгийн үеийн орон зайн мэдээллийн хэрэглээ

Илтгэгч: Шоичи Оки, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Ази, номхон далайн бүсийн зөвлөхүүдийн хорооны ерөнхийлөгч, Япон улсын Гео-орон зайн мэдээллийн агентлагийн Газарзүйн албаны дарга

Хоёрдугаар хэсэг: Үндэсний орон зайн мэдээллийн систем, дэд бүтэц

Чиглүүлэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

 • Монгол Улсын газрын кадастрын бүртгэлийн нэгдсэн систем

Илтгэгч: П.Баянтүмэн, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Кадастрын хэлтсийн дарга

Илтгэгч: Проф. Др. Хассанудин Абидин, Индонез, Геооронзайн мэдээллийн агентлагийн дарга

Илтгэгч: Б.Түмэнбаяр, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн дарга

Гуравдугаар хэсэг: Орон зайн мэдээллийн менежментийн төрөөс баримтлах бодлого, хууль эрх зүйн орчин

Чиглүүлэгч: Р.Ганхуяг Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Илтгэгч: Тео Чихай, НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга

Илтгэгч: Жон Кедар, Их Британи болон Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Ординанс Сурвэй, FInstRE, FRGS, CGeog(GIS), Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга

Илтгэгч: С.Магнайсүрэн, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Илтгэгч: Жон Кедар, Их Британи болон Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Ординанс Сурвэй, FInstRE, FRGS, CGeog(GIS), Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын дарга

Хаалтын хэсэг

Чиглүүлэгч: Ц.Ганхүү, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга

 • Хэлэлцүүлэг, дүгнэлт
 • Зөвлөгөөнөөс гарсан Зөвлөмж (төсөл)
  • Б.Гүнболд, Монгол улс, Барилга, хот байгуулалтын яамны Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Хаалтын үг
  • НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны Нарийн бичгийн дарга Тео Чиха Монгол улсын Засгийн газар, Барилга, хот байгуулалтын яамны дэд сайд Ш.Лхамсүрэн

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР