Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажилуулах журам батлагдлаа

2016-08-16

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/188 дугаар тушаалаар Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажилуулах журам батлагдлаа. Энэхүү журмыг аймгийн ГХБХБГ, НӨХГ, ДӨГХА-д Улсын хэмжээнд дагаж мөрдөнө.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР