Кадастр

2018-05-07Газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны улсын нэгдсэн тайлан
2018-04-15Кадастрын эрх зүйн эмхэтгэл
2017-06-19Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны улсын нэгдсэн тайлан
2016-08-16Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажилуулах журам батлагдлаа
2016-08-16Нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөх журам батлагдлаа
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР