"Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ"

2018-12-11

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 320 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР