Геодези, зураг зүйн ажлын заавар дүрмийн жагсаалт

2015-06-11

Геодези, зураг зүйн ажилд шаардагдах заавар, дурмийн жагсаалтуудыг ямар эх сурвалжаас авч болохыг хавсаргасан файлаас үзнэ үү. - 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР