Шинээр боловсруулах барилгын заавар, дүрэм

2015-06-11

 "Өндөр барилга, байгууламж, антен, яндангийн суулт, хазайлт, деформаци, хэв гажилт, шилжилт, үйлдвэр, цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжүүдийн хэмжилтийн геодезийн ажил" БД боловсруулах санхүүгийн асуудал шийдэгдээд байна. Иймд энэ дүрмээр ямар асуудлыг яаж зохицуулах талаар altaa_dp@yahoo.com хаягаар саналаа 15/YI-ны дотор ирүүлнэ үү. Мөн  бас нэг дүрэм боловсруулах санхүүжилт шийдэгдсэн учир манай салбарт нэн чухал шаардлагатай ямар дүрэм боловсруулах хэрэгтэй талаар саналаа ирүүлнэ үү.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР