1:1000 - ны маштабтай байр зүйн зураг

2015-06-11

Монгол орныг зурагжуулах ажлын хүрээнд хийгдэж дууссан болон хийгдэж буй ажлууд

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР