GNSS - ийн байнгын ажиллагаатай станцын гарын авлага

2016-03-03

Геодези, зураг зүнй үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүд GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцыг өргөнөөр хэрэглэдэг болсонтой холбогдуулж Монгол улсын GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээний Trimble фирмийн байнгын ажиллагаатай станцын гарын авлагыг хүргэж байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР