Өндрийн I ба II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил

2016-06-16

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 106 дугаар тушаалаар "Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил" /БД 11-117-16/ дүрэм, энэ дүрэмтэй холбоотойгоор "Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил" /БД 11-104-06/ дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тус тус батлагдлаа. 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР