Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

2018-01-12

       Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдпын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр    бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар батлагдсан "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам"-ыг тус тус үндэслэн тус газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг Газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаалаар баталсан.

Та энэхүү мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцахаар бол дор байгаа ТАТАЖ АВАХ холбоосоор орж авна уу. 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР