Ажлын байрны сул орон тооны шалгаруулалт

2015-11-26

Тус газрын Инженер хайгуул, мониторингийн хэлтсийн Гадаргын болон газрын доорх усны асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тооны захиалга, Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрыг төрийн албанд анх удаа орох иргэний нөөцөөс нөхөхөөр Төрийн албаны зөвлөлд тус тус албан бичгээр хүргүүлсэн.         

Дээрх ажлын байрыг сонирхсон хүмүүс Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас-руу орж танилцана уу. 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР