Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, шилэн данс

2016-09-202016 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016-09-202016 оны 1 - р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016-09-202016 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016-09-202017 оны төсвийн төсөл
2016-09-202016 оны төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт / төсвийн тодотгол /
2016-09-202015 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2016-09-202016 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016-09-202016 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016-09-202016 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016-09-192015 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын зөвлөмж-2
2015-09-012015 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015-08-15Хагас жилийн тайлан 2015
2015-08-15Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл 2015
2015-07-01Аудитын зөвлөвжийн биелэлт 2014
2015-06-012015 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015-05-012015 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015-04-012014 оны төсвийн гүйцэтгэл
2015-01-102015 оны батлагдсан төсөв
2014-09-222014 оны батлагдсан төсөв
2014-09-09Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн товч мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР