Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2018-09-03"Мэдээллийн цаг"-ийг 2018 онд зохион байгуулах төлөвлөгөө
2017-09-28Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2014-09-15Агентлагийн даргын сайдтай байгуулсан гэрээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР