Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд баримтлах "Антены тогтмол цэг хүртэлх эгц босоо өндрийг тооцолон бодох гарын авлага

2014-08-21

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР