Байр зүйн болон кадастрын зургийг солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх гарын авлага

2014-08-21

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР