[ГЕО МЭДЭЭ] НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо "Дэлхий нийтийн Орон зайн болон статистикийн мэдээллийн нэгдсэн хүрээ"-г баталлаа.

2019-08-08

[ГЕО МЭДЭЭ] НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо "Дэлхий нийтийн Орон зайн болон статистикийн мэдээллийн нэгдсэн хүрээ"-г баталлаа.

    Уг нэгдсэн хүрээ нь стаститикийн болон төрөл бүрийн орон зайн бус мэдээллийг байрлалд суурилсан орон зайн мэдээлэлтэй холбон амь оруулж тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэх, үр дүнг хэмжих, мэдлэгт суурилсан шийдвэр гаргалт, бодлого тодорхойлолтыг дэмжихэд чиглэгдэнэ. "Дэлхий нийтийн Орон зайн болон статистикийн мэдээллийн нэгдсэн хүрээ" файлтай танилцах бол энд дарна уу.

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР